Daily Archives: November 21, 2015

Racisme even wiskundig op zijn plaats zetten

Even een relevante en toch dringende post.
Iedereen laat tegenwoordig zijn stem horen over wat er allemaal gebeurt in de wereld. De ene al wat doordachter dan de andere. De andere al wat racistischer dan de ene. Waar ik een beetje goed in ben, is wat rekenen en ik dacht: laat ik even wiskundig bewijzen dat diegene die zeggen dat alle moslims ook IS-strijders zijn, mentaal gehandicapt zijn:

De laatste tijd hoor ik het (jammer genoeg) meer en meer. Mensen die vol afkeer, vanwege wat onder andere laatst in Frankrijk gebeurde, alle moslims over dezelfde kam scheren. Deze mensen hebben in het beste geval geen enkel idee van wat er echt gebeurt of zijn gewoon niet capabel om in beeld te brengen wat er echt gaande is.

keep-calm-and-no-racism-13

“Alles moslims zitten bij den IS!”
Soms horen we het niet zo letterlijk maar zo worden de aanhangers van de Islam soms wel in hetzelfde, niet zo sympathieke hokje geduwd.
Wel er zijn zo een 1,6 miljard moslims op de aarde en volgens schattingen is het leger van IS tussen de 53.000 en 258.000 mensen groot. Zelfs als we van het slechtste uitgaan (258.000) dan is dit slechts een percentage van 0,016 procent van alle moslims! Even ter vergelijking in ons land van 11 miljoen inwoners zitten er 30.000 personen in het leger of zo een 0,273 procent!

Stel dat iemand de vrouwen dan nog vergeeft en het milder meent met “Alle mannelijke moslims zitten bij den IS!”. Wel onder moslims zijn er net iets meer mannen dan vrouwen. Voor elke 1000 mannen zijn er 951 vrouwen (cijfers van 2011 maar de verhouding man/vrouw verlaagt er steeds). Omgerekend wil dit zeggen dat er ongeveer 820.100.000 mannelijke zijn (steeds afgerond in het voordeel van diegene die de belachelijke bewering maakt). weer uitgaande van het negatieve cijfer van 258.000 IS-strijders, berekenen we dus dat slechts 0,032% van de moslims zich bij aansloot.
Indien u dus beweert dat ze allemaal hetzelfde zijn, beweert u dus ook dat we die 0,032% mogen afronden naar 100%.

Laat mij dan even het volgende doen met het volgende:
tabel
Dit is een tabel met de de standaard gelijkverdeling van gemiddelde IQ-waarden. Zoals sommigen misschien kunnen aflezen uit deze tabel, vinden we wanneer we zoeken naar de 0,032% domste mensen van de planeet, dat hun IQ ten hoogste 46 is. Wederom zo afgerond dat het de dommerik het beste uitkomt. Om u een idee te geven: mensen met een IQ tussen de 30 en 50 zijn mensen met een verstandelijke leeftijd tussen de 3 en 6 jaar.
Indien u 0,032% dus afrondt naar 100% dan hoort u ook bij deze groep mensen met mentale handicap en verstandelijke leeftijd tussen de 3 en 6 jaar!

DAAROM WISKUNDE

Giedts Tom

peace.png

Advertisements

Leave a comment

Filed under andere